Η Εταιρία

 

Σχετικά με την Εταιρία

 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2000 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1 δισ. δραχμές και σκοπό τη διαχείριση του «Ειδικού Κεφαλαίου» για λογαριασμό του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ).

 

Το 2001 η εταιρία έλαβε άδεια λειτουργίας ως εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ το Μάρτιο του 2002 τα χαρτοφυλάκια παραδόθηκαν πλήρως προς διαχείριση.


Το 2003 τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας προκειμένου να επιτρέψει στην Εταιρία να παρέχει υπηρεσίες και σε άλλα συνταξιοδοτικά ταμεία.


Το 2008 το «Ειδικό Κεφάλαιο», έπειτα από την ένταξη του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ. Η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ εξακολουθεί να διαχειρίζεται το Ειδικό Κεφάλαιο.

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα