Εταιρικά Νέα και Ανακοινώσεις

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Περισσότερα

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Πρόσκληση για υποβολή ερωτηματολογίου για ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου ελληνικών μετοχών
Περισσότερα

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Περισσότερα

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Περισσότερα

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Περισσότερα

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υπηρεσίες θεματοφυλακής
Περισσότερα

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Περισσότερα

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

Πρόσκληση σε 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

 

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανοιχτή Πρόσκληση-Συνοδευτικά Αρχεία

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Περισσότερα

 

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2013

Κατάρτιση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ειδικού Κεφαλαίου
Περισσότερα

 

Επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας
Περισσότερα

 

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2011

Δημοσίευση μητρώου εταιριών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Περισσότερα

Πέμπτη, 24 Μαίου 2011

ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ: Διάκριση «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece»
Περισσότερα

Προκήρυξη θέσης για στελέχωση της επενδυτικής επιτροπής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.(Έληξε η προθεσμία)
Περισσότερα


Προκήρυξη για την προμήθεια λογιστικού προγράμματος(Έληξε η προθεσμία υποβολής προσφορών)
Περισσότερα

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο «ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής εταιρειών διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ».
Περισσότερα

 

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα