ΕΔΕΚΤ

Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ μετά την Γενική Συνέλευση της 23.05.2017
Περισσότερα

Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ μετά την Γενική Συνέλευση της 18.10.2013
Περισσότερα

Ν.2768|1999-Άρθρο 12 (ΦΕΚ 273Α'|8-12-1999)
Σύσταση-Καταστατικό Εταιρίας
Περισσότερα

 

Απόφαση 8/193/23-6-2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ ΑΕ.
Περισσότερα

 

ΦΕΚ 76 Β'/ 27-1-2003 Αριθ.οικ. 2|3137|0025
Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.2768/1999
Περισσότερα

 

Απόφαση 11|481|30.7.2008 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ ΑΕΠΕΥ κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606|2007
Περισσότερα

 

 

Επέκταση άδειας λειτουργίας της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ
Περισσότερα

 

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα