Δομή Χαρτοφυλακίου

 

Η επενδυτική στρατηγική υλοποιείται με βάση το μοντέλο πυρήνα δορυφόρου (core-satellite approach), σύμφωνα με το οποίο το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν δείκτες (ο πυρήνας) με χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και προμήθειες διαχείρισης, ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο τοποθετείται σε εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια υψηλής απόδοσης/κινδύνου.


Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση πυρήνα-δορυφόρου συνδυάζει τα οφέλη της παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, τόσο σε όρους επενδύσεων με αποδόσεις καλύτερες του δείκτη σύγκρισης όσο και σε όρους κόστους.

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα