Μέτρηση Αποδόσεων & Αξιολόγηση Διαχειριστών

 

'Ενα από τα πρωταρχικά μελήματα της ΕΔΕΚΤ είναι να παρέχει αξιόπιστα στοιχεία στους πελάτες της όσον αφορά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι αυτή των Διεθνών Πρότυπων Επενδυτικών Αποδόσεων (Global Investment Performance Standards - GIPS) σύμφωνα με την οποία υπολογίζονται αποδόσεις τουλάχιστον σε μηνιαία βάση ανά διαχειριστή και ανά επενδυτική κατηγορία. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία εφαρμόζει μια διαδικασία μέτρησης αποδόσεων που διασφαλίζει την ακρίβεια και συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται, ενώ παρέχει και κατανομή αποδόσεων για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των επενδύσεων και διαχειριστών.

 

Η ΕΔΕΚΤ διατηρεί αρχείο με τις τακτικές αναφορές των εξωτερικών διαχειριστών με σκοπό την ενδελεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επενδύσεων του κάθε διαχειριστή με τις εκάστοτε επενδυτικές οδηγίες που διέπονται από την αντίστοιχη σύμβαση διαχείρισης. Για διπλό έλεγχο, η εταιρία χρησιμοποιεί την υπηρεσία ελέγχου συμμόρφωσης της Citibank International plc (Luxembourg Branch) για να διασφαλίσει ότι όλοι οι διαχειριστές συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

 

Οι επενδυτικές αποδόσεις και η κατανομή αποδόσεων αναλύονται σε μηνιαία βάση στη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής, ενώ όλοι οι διαχειριστές πραγματοποιούν παρουσιάσεις για τα αποτελέσματα της διαχείρισής τους τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα