Επενδυτική Φιλοσοφία

 

Η Επενδυτική μας Φιλοσοφία

 

    Η μακροπρόθεσμη απόφαση κατανομής επενδύσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις αποδόσεις και τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά και τις υποχρεώσεις του επενδυτή. Η προσέγγισή μας βασίζεται στις παρακάτω αρχές/πεποιθήσεις :

  • Ως μακροχρόνιοι επενδυτές αναμένουμε ότι   επενδύσεις με μεγαλύτερο κίνδυνο προσφέρουν επιπλέον απόδοση (ασφάλιστρο κινδύνου) για τον επιπλέον κίνδυνο που εμπεριέχουν.
  • Η απόφαση της στρατηγικής κατανομής επενδύσεων είναι πιο σημαντική από ότι οι βραχυπρόθεσμες τακτικές κινήσεις ή από την επιλογή χρεογράφων.
  • Η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και των προμηθειών διαχείρισης έχουν σημαντική επίδραση στις αποδόσεις.
  • Η δομή πυρήνα-δορυφόρων (core-satellite approach) προσφέρει τον αποτελεσματικότερο συνδυασμό συστημικού κινδύνου (κινδύνου βήτα) με την προσδοκία υπέρ-αποδόσεων (άλφα) από την επιλογή χρεογράφων.
  • Ένας συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης παρέχει το απαραίτητο βάθος και εύρος εμπειρίας και δυνατοτήτων που απαιτείται για τη διαχειριστική δομή ενός πλήρως διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου με επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα