Εταιρική Διακυβέρνηση

 

Εταιρική Δομή και Διακυβέρνηση

 

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ ιδρύθηκε με βάση τον Ν. 2768/1999 ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3606/2007, 2396/1996 και 2190/1920.Από την ίδρυση της εταιρείας και μέχρι το 2009, πρωταρχικός σκοπός της ήταν η διαχείριση και αξιοποίηση του Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π.-ΟΤΕ. Ο σκοπός αυτός διατηρήθηκε και μετά τη μεταβίβαση του Ειδικού Κεφαλαίου του Τ.Α.Π.-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 

Οι κύριες προοπτικές της εταιρείας αφορούν πρωτίστως τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης τόσο μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ) όσο και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα.


 Η τρέχουσα μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

 • ΕΦΚΑ 55%.
 • ΕΤΕΑΕΠ 35%.
 • ΟΜ.Ε. Ο.Τ.Ε. 5%.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 5%.

Για το οργανόγραμμα της εταιρίας πατήστε εδώ.

 

Εταιρική Διακυβέρνηση και Έλεγχος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει πολιτική, η οποία εναρμονίζεται με τις διεθνείς προσταγές των Κωδίκων της Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό και με το υφιστάμενο Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο. Έχει συστήσει δύο Επιτροπές:

 • Επιτροπή Διοίκησης (Management Committee).
 • Επιτροπή Εταιρικής Διακινδύνευσης.
 • Επιτροπή Ελέγχου.

Οι Επιτροπές αυτές μαζί με τις υπηρεσίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου, αποτελούν βασικό πυλώνα της εφαρμογής των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ.
Η Επιτροπή Διοίκησης είναι επιφορτισμένη με την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την καθημερινή λειτουργία της Εταιρίας, ενώ η Επιτροπή  Διακινδύνευσης είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση των παρακάτω κινδύνων:

 • Πιστωτικοί Κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι Αγοράς και Ρευστότητας
 • Λειτουργικοί Κίνδυνοι
 • Επιχειρησιακοί και Εταιρικής Φήμης & Ονόματος.
 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα