Επιλoγή και Αξιολόγηση Διαχειριστών

 

Η ΕΔΕΚΤ εφαρμόζει μία αναλυτική και λεπτομερή διαδικασία επιμέλειας(due dilligence) στην επιλογή εξωτερικού διαχειριστή επενδύσεων. Η προσέγγιση της ΕΔΕΚΤ όσον αφορά την επιλογή διαχειριστών βασίζεται σε έναν συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου ποικίλει ανάλογα με την κατηγοριοποίηση ως διαχειριστές παθητικής ή ενεργητικής διαχείρισης κεφαλαίων.

 

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την κατάρτιση λίστας πιθανών διαχειριστών από την βάση δεδομένων που διατηρεί η ΕΔΕΚΤ και την αποστολή έκκλησης για εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Τα κριτήρια της επιλογής διαχειριστών περιλαμβάνουν τα εξής :

  • Επενδυτική φιλοσοφία και διαδικασία.
  • Καθεστώς ιδιοκτησίας, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική θέση.
  • Διαχείριση και έλεγχος κινδύνου.
  • Ποιότητα υπηρεσιών.
  • Αμοιβές διαχείρισης.
 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα