Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις

 

Φεβρουάριος 2020 - Απόφαση ΕΚ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Μάιος 2019 - Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 & 82 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

Φεβρουάριος 2019 - Απόφαση ΕΚ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Μάιος 2018 - Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 & 82 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

Φεβρουάριος 2018 - Απόφαση ΕΚ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Μάιος 2017 - Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 & 82 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

Μάρτιος 2017 - Απόφαση ΕΚ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Μάιος 2016 - Απόφαση εκ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Μάιος 2016 - Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 & 82 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

Νοέμβριος 2015 - Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 & 82 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ « ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »
Αρ.Αδείας: Απόφαση 8/193/23.6.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 003673701000
Περισσότερα

 

Απρίλιος 2015 - Απόφαση εκ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Πληροφορίες Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4261/2014
Περισσότερα

 

Απρίλιος 2014 - Απόφαση εκ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Απρίλιος 2013 - Απόφαση εκ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

Απόφαση εκ 9/459/27.12.2007
Δημοσιοποίηση στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας.
Περισσότερα

 

 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα