Διαχείρηση Κινδύνων

 

Η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει αναλυτικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνου που καλύπτουν τους εξής κινδύνους: επενδυτικό, κανονιστικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό. Η παρακολούθηση και διαχείριση των διαφόρων κινδύνων είναι αρμοδιότητα της επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου.

 

Σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου χαρτοφυλακίου, η ΕΔΕΚΤ έχει αναπτύξει ένα δυναμικό μοντέλο κινδύνου πολλαπλών παραμέτρων ρίσκου με δυνατότητα εφαρμογής στις παγκόσμιες αγορές. Το μοντέλο κινδύνου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου στη φάση δημιουργίας χαρτοφυλακίων και της κατανομής του κινδύνου (risk budgeting) στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια με στόχο τον:

  • έλεγχο του επενδυτικού κινδύνου .
  • έλεγχο κινδύνου του χαρτοφυλακίου των εξωτερικών διαχειριστών.
  • την τελική κατανομή των αποδόσεων και του επενδυτικού κινδύνου (risk and return attribution) στη φάση του υπολογισμού των αποδόσεων
 
 

Τί Προσφέρουμε

 
 
   
 
Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α
real estate

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

περισσότερα
 
real estate

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

περισσότερα
 
Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ
edekt_medalΣτην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”
περισσότερα
 
Διαχείριση και Αποδόσεις ...

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα

Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ). 

περισσότερα
 
Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων:

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;

Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....

περισσότερα