Λίγα Λόγια για την ΕΔΕΚΤ

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί ηγετική θέση στη καταπιστευματική διαχείριση (fiduciary management) αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα, προσφέροντας ευρύ φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι η παροχή στα ασφαλιστικά ταμεία ενός ολοκληρωμένου πακέτου συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Εκπόνηση μελετών και αναλύσεων μακροχρόνιας επενδυτικής στρατηγικής
  • Εκπόνηση μελετών αναφορικά με την βέλτιστη δομή χαρτοφυλακίων
  • Διαχείριση της βραχυχρόνιας τακτικής κατανομής επενδύσεων και διαχείριση κινδύνου
  • Μέτρηση και ανάλυση αποδόσεων (performance attribution)
  • Επιλογή και συνεχή αξιολόγηση εξωτερικών διαχειριστών
  • Λογιστική υποστήριξη και λογιστικοποίηση συναλλαγών
  • Εσωτερική παθητική διαχείριση χαρτοφυλακίων ελληνικών μετοχών και ομολόγων
  • Εκθέσεις και αναφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη

Η ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε με βάση το Ν. 2768/1999 ως Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Διεύθυνση της Εταιρείας είναι Παλ. Πατρών Γερμανου 7 – 105 61 Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3258500.

Τι Προσφέρουμε


Σχετικά με την ΕΔΕΚΤ

real estate

Διάκριση για την ΕΔΕΚΤ

Στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το 3o Επιχειρηματικό Βραβείο Καλύτερης Εταιρείας Αsset & Wealth Management (AEΔAK και ΑΕΔΑΚ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)

real estate

Διαχείριση και Αποδόσεις

...της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα Η πρόσφατη δημόσια συζήτηση για το αδιέξοδο του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την ανάγκη εύρεσης πόρων για την δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την χρηματοδότηση των μελλοντικών ελλειμμάτων, φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ).

real estate

Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α

Πίνακας Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φ.Κ.Α.

real estate

Ακίνητη Περιουσία Φ.Κ.Α

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον πίνακα επιλογής της ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάθεσης υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

real estate

Διεθνής διάκριση για την ΕΔΕΚΤ

Στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ απονέμεται το βραβείο «World Finance Global Pension Fund Awards 2011, Greece» από το διεθνούς κύρους περιοδικό “World Finance”

real estate

Διαχείριση Περιουσίας Ταμείων

Πόσο Διαφέρει η Ελληνική από την Διεθνή Πρακτική;Η συνολική περιουσία των Ελληνικών φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, πρόνοιας και ασθένειας) στο τέλος του 2005 ανήρχετο σε €28,9 δισεκατομμύρια ή το 14,7% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος....